100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου βρίσκεται στη μοναδική θέση να έχει συμπληρώσει 100 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Το 1916, στις 27 Οκτωβρίου και κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 200 περίπου Ζαγοριανοί ιδρύουν τον «Αγροτικό Συνεταιρισμό Πωλήσεως Γεωργικών Προϊόντων» που 100 χρόνια μετά, έχει παραμείνει ενεργός σε μια περίοδο που είναι γεμάτη από πολλές κορυφαίες…